Saturday, November 10, 2012

☆Penggunaan Penanda Wacana☆

Penanda Wacana
Contoh
Penggunaannya
Penanda         Tambahan
     -          Selain itu,.. / Tambahan pula,..
     -          Lagipun,.. / Lebih-lebih lagi,..
     -          Sekali lagi,.. / Dalam hal ini juga,..
     -         Bertitik tolak dari situ,..
    -          Perenggan isi
    -          Ayat huraian
Penanda Akibat
     -          Oleh hal yang demikian,.. / Oleh itu,..
     -          Sebagai akibatnya,..
     -          Implikasinya,.. / Kesan daripada itu,..
    -          Ayat huraian
    -          Kesan sesuatu
Penanda Contoh Atau Ilustrasi
     -          Misalnya,.. / Contohnya,.. / 
            umpamanya,..
     -          Khususnya,.. / Tamsilanya,..
     -          Terutamanya,..
     -          Biar kita mengambil contoh,..
     -          Yang dimaksudkan ialah..
     -          Hal ini dapat dilihat melalui..
     -          Ayat contoh
Penanda Keterangan Atau Penjelasan
     -          Dengan kata lain,.. / Ringkasnya,..
     -          Tegasnya,.. / Sebenarnya,..
     -          Hal ini demikian kerana,..
     -          Secara empirikalnya,..
     -          Menurut kajian..
      -          Ayat huraian
       -          Menegaskan 
              sesuatu
Penanda Kesimpulan
     -          Akhirnya,.. / Kesimpulannya,..
     -          Pada keseluruhannya,..
     -          Intihanya,.. / Konklusinya,..
     -          Pendek kata,.. / Sesungguhnya,..
     -          Jelaslah bahawa..
    -          Perenggan 
            penutup
Penanda Masa / Turutan
     -          Pertamanya,.. /  Keduanya,..
     -      Berikutnya,.. /  Kemudian,.. /  Kini,..
     -          Keesokannya,.. / Pada masa itu, ..
     -          Selepas itu,.. / Seterusnya,..
     -          Pada ketika itu,.. / Pada masa ini,..
     -          Selaras dengan itu,.. / Seiring dengan 
             itu,..
     -          Dewasa ini,.. / Marcapada ini,..
     -          Perenggan Isi
     -          Ayat huraian
Penanda Perbandingan / Alternatif
     -          Sebagai  perbandingan,.. / Ironinya,..
     -          Sebaliknya,.. / Berbeza dengan..
-                  Walau bagaimanapun,.. / Namun 
            demikian,..
     -          Sehubungan dengan itu,..
     -          Dalam nada yang berbeza,..
    -          Perenggan Isi
    -          Ayat Huraian
    -          Membandingkan   
            sesuatu
Penanda Umum
     -          Dengan ini,.. / Lazimnya,.. / 
            Kebiasaannya,..  
     -          Ramai berpendapat bahawa..
     -          Pada hemat saya,.. / Pada pandangan 
            saya,..
    -          Ayat Huraian
    -          Ayat Akhir  
           perenggan Isi

No comments:

Post a Comment